أحد العنصرة

يوحنا 37:7-52، 12:8

 

[Return to Index]

 

37 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω.

38 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος.

39 τοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα Ἅγιον, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη.

 

40 πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου ἀκούσαντες τὸν λόγον ἔλεγον· οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης·

41 ἄλλοι ἔλεγον· οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός· ἄλλοι ἔλεγον· μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται;

 

42 οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυΐδ καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώμης, ὅπου ἦν Δαυΐδ, ὁ Χριστὸς ἔρχεται;

 

43 σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι᾿ αὐτόν.

 

44 τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ᾿ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας.

45 Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι· διατί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν;

46 ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται· οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος.

47 ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι· μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε;

48 μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων;

49 ἀλλ᾿ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπικατάρατοί εἰσι!

50 λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς αὐτόν, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν·

 

51 μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ᾿ αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί ποιεῖ; 52 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται.

 

8:12 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε λέγων· ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾿ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

 37  وفي اليوم الاخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا ان عطش احد فليقبل اليّ ويشرب.

 38  من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حيّ.

 39  قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوه. لان الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. لان يسوع لم يكن قد مجّد بعد.

 40  فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هو النبي.

 41  آخرون قالوا هذا هو المسيح. وآخرون قالوا ألعل المسيح من الجليل يأتي.

 42  ألم يقل الكتاب انه من نسل داود ومن بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح.

 43  فحدث انشقاق في الجمع لسببه.

 44  وكان قوم منهم يريدون ان يمسكوه ولكن لم يلق احد عليه الايادي

 45  فجاء الخدام الى رؤساء الكهنة والفريسيين. فقال هؤلاء لهم لماذا لم تأتوا به.

 46  اجاب الخدام لم يتكلم قط انسان هكذا مثل هذا الانسان.

 47  فاجابهم الفريسيون ألعلكم انتم ايضا قد ضللتم.

 48  ألعل احدا من الرؤساء او من الفريسيين آمن به.

 49  ولكن هذا الشعب الذي لا يفهم الناموس هو ملعون.

 50  قال لهم نيقوديموس الذي جاء اليه ليلا وهو واحد منهم.

 51  ألعل ناموسنا يدين انسانا لم يسمع منه اولا ويعرف ماذا فعل.

 52  اجابوا وقالوا له ألعلك انت ايضا من الجليل. فتّش وانظر. انه لم يقم نبي من الجليل.

 12  ثم كلمهم يسوع ايضا قائلا انا هو نور العالم. من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة.

 

 

وحدة تفكير أوسع

إن السياق الأوسع لقراءة اليوم يتألف من الإصحاحات 7 لغاية 9. إطار القصة هو عيد المظال، والذي منه استعار يسوع مفهومي الماء والنور واستعملهما في مقاطع الأحاديث الواردة في الإصحاحات هذه. كما ذُكر سابقًا (قارن قراءة الأحد السادس من الفصح)، إن الإصحاحين 7 و8 هما عبارة عن أحاديث، يتبعهما آية شفاء الأعمى لتأكيد مصداقية هذه الأحاديث في ذهن القاريء. تتابع قراءة اليوم موضوعًا نشأ في الإصحاحات السابقة من يوحنا ويدور حول علاقة يسوع المسيح بالروح القدس. إنطلاقًا من الإصحاح الأول، يشهد يوحنا المعمدان للواقع أن الروح القدس انحدر واستقرّ على يسوع وأن يسوع سوف يعمّد بالروح القدس. لاحقًا سيَعِد المسيح تلاميذه بأن الروح سيحل عليهم بعد ان يتمجّد، وأن الروح هو الذي سيقودهم ويرشدهم إلى الحق. في النهاية سوف ينفخ عليهم الروح كما يرد في يوحنا 22:20. والروح هنا ليست سوى الروح النبويّة (40:9) وهدفها مركّز على التبشير بكلمة الله، وهي الآن كلمة مسيح الله، يسوع، الإنجيليّة.

ملاحظات

كما يُذكر تمجيد يسوع قبل أوانه، في قراءة يوحنا الأحد الماضي، هنا أيضًا في قراءة اليوم، المأخوذة من الإنجيل نفسه، تنبيء عن انحدار الروح على التلاميذ. كما هو واضح لاحقًا في يوحنا، سيتم هذا المجد بواسطة آلام المسيح، المُشار إليها هنا باستعمال عبارة الخدّام (uJphrevtai) الذين يقدّمون التقرير لرؤساء الكهنة والفريسيين. تظهر هذه العبارة، من ناحية أخرى، بالارتباط مع محاكمة وإدانة يسوع (3:18، 12، 18، 22، 6:19) الأمر الذي يشير نيقوديموس إليه هنا (50:7_51).

 

تبعًا لهذا، إن حلول الروح القدس بعد تمجيد يسوع هو جزء مكمّل لخلاصة الإنجيل التي يعرضها بولس في مستهل الرسالة إلى رومية.

 

بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لانجيل الله، الذي سبق فوعد به بانبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه. الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعيّن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الاموات. يسوع المسيح ربنا الذي به لاجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لاطاعة الايمان في جميع الامم الذين بينهم انتم ايضا مدعوو يسوع المسيح. (رو 1:1_6)

 

أن هذه الخلاصة كانت في ذهن يوحنا، فيما خصّ قراءة اليوم، أمرٌ نتبيّنه من خلال كلام الناس حول منشأ يسوع: هل هو من نسل داوود (من بيت لحم) أم هو من الجليل، ميدان الأمم؟

 

نجد دلالة أخرى للرابط بنص رومية في الإشارة إلى النبي (يو 40:7) الآتي إلى العالم (14:6). هذا هو النبي الذي قال عنه موسى أنّه سيخلفه:

 

 يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلي. له تسمعون.  حسب كل ما طلبت من الرب الهك في حوريب يوم الاجتماع قائلا لا اعود اسمع صوت الرب الهي ولا ارى هذه النار العظيمة ايضا لئلا اموت.  قال لي الرب قد احسنوا فيما تكلموا.  اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما اوصيه به ويكون ان الانسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي انا اطالبه. (تث 15:18_19).

 

لاحظ الفعل يُقيم. هذا الفعل نفسه مُستعمل في رومية وفي كل أنحاء العهد الجديد للتكلّم عن إقامة الله ليسوع. الواقع أن سفر التثنية هو جزء من الشريعة (الأسفار الموسويّة الخمسة) يوضّح لفتة يوحنا المليئة بالسخرية التي وفقًا لها يظهر الفريسيون، وهم ضليعون في الشريعة، يدينون أنفسهم عندما يقولون للخدام: ولكن هذا الشعب الذي لا يفهم الناموس هو ملعون. (يو 49:7)

 

إن يسوع، في يوحنا، هو معطي شريعة النعمة، الشريعة الجديدة (17:1) الموّجهة لا لإسرائيل فقط ولكن للأمم أيضًا (اش 1:42_5؛ 6:49). تبعًا لهذا، يُقال عن رسول الله المُرسل لهذه المهمة أنه نور للأمم (49:6). لاحقًا يُربط النور بالحياة في أشعيا 10:58_11 (...يشرق في الظلمة نورك ويكون ظلامك الدامس مثل الظهر ويقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب نفسك وينشط عظامك فتصير كجنة ريا وكنبع مياه لا تنقطع مياهه)، وهذه الآيات بالضبط تؤلف ما استشهد به يوحنا في بداية المقطع (38:7). لهذا السبب إذن تنتهي قراءة اليوم بيوحنا 12:8 ثم كلمهم يسوع ايضا قائلا انا هو نور العالم. من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة.


 

2005 Orthodox Center for the Advancement of Biblical Studies - All information and media provided by OCABS on the OCABS web site is for the personal use of clergy, students, educators, scholars and the public. Any commercial use or publication (electronic or otherwise) is strictly prohibited.